گاربرگرامی،

شما می توانید انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود را از با ما در میان بگذارید:

برای ثبت شکایت می توانید با شماره های

56537488 – ۰۲۱
56537490 – ۰۲۱

تماس بگیرید و یا با حضور در نشانی “بزرگراه خلیج فارس خروجی 71خیابان ایران زمین خیابان پارس هنر” شکایت و یا انتقادات خود را با ما در میان بگذارید.