خدمات فرش قرمز

مشتری‌مداری شعار ما نیست، افتخار ماست.
ما در فرش قرمز شرق علاوه بر خدمات شستشوی فرش خدمات دیگری هم به مشتری‌ها ارائه می‌کنیم.

مبل شویی

ترمیم ریشه و شیرازه

شستشوی فرش دستبافت

رفوگری و ترمیم فرش